Aikakauslehti on lukijan omaa aikaa!

Ping. Ping. Ping. Sähköposti. Twitter. Uutinen. Säävaroitus. Aina on oltava valmiudessa.

Paitsi aikakauslehden kanssa.

Tutkimusten mukaan aikakauslehti edustaa lukijalle omaa aikaa – silloin on lupa käpertyä sohvannurkkaan rentoutumaan. Myös lomaillessa painettu aikakauslehti on suomalaiselle digitaalista mediaa mieluisampi.

Rentoutunut lukija on lähtökohtaisesti hyvällä ja vastaanottavaisella tuulella, jolloin myös mainostajalla on paremmat mahdollisuudet saada viestinsä läpi.

Ainutlaatuista tietoa ammattilaiselle

”Lehti on ainoa, jonka luen joka kerta ja sen lukeminen on minulle tärkeää, sillä näin pysyn ajan tasalla mitä alalla tapahtuu.”

Yllä oleva lause on lukijan kommentti ADAM-lukijatutkimuksesta. Usein ammatti- tai järjestölehti onkin edustamallaan alalla paras ja joskus jopa ainoa tiedonlähde, ja peräti 75 % suomalaisista kertoo pysyvänsä ajan tasalla ammatillisista asioista ammattilehden avulla. Niihin syvennytään keskimäärin yli puoleksi tunniksi – oman alan tiedon ja taidon äärelle.

Lukijat tunnetaan

Aikakauslehti on itse valittua sisältöä, josta ollaan todella kiinnostuneita – urheilulehden ostaja on kiinnostunut urheilusta, valokuvauslehden lukija valokuvauksesta ja sisustuslehden selailija sisustuksesta.

Jopa 86 % suomalaisista kertoo saavansa tietoa harrastuksistaan ja mielenkiinnon kohteistaan alan erikoislehdestä.

Koska lukijakunta on varsin pysyvää viikosta ja kuukaudesta toiseen, voimme sanoa tuntevamme heidät hyvin. Tiedämme esimerkiksi, kuinka moni heistä on hankkimassa autoa seuraavan vuoden aikana ja kuinka moni käyttää ylimääräisen rahansa kosmetiikkaan.

Aikakauslehtien mediakorteista löydät tietoa lukijoiden ostoaikeista ja rahankäytöstä mediakohtaisesti.

Digitaalisilla kanavilla älykästä kohdennusta

Aikakausmedioiden digitaalisissa kanavissa mainostajalla on käytössään laaja paletti natiivimainonnasta displayhin ja mobiilista videoon. Dataa hyödyntämällä pystymme kohdentamaan mainonnan älykkäästi ja tarkasti.

Myös digikanavissa mainostaja hyötyy median luomasta halo-effectistä – premium-mediaympäristöissä Ad Viewability -aste on korkeampi ja Invalid Traffic -aste pienempi, minkä lisäksi mainostetut tuotteet pääsevät kuluttajan harkintaan huomattavasti useammin kuin muilla sivustoilla.

Useiden case-tutkimusten perusteella tiedämme myös, että monikanavainen aikakausmediakampanja on tehokkain, ja että erilaisilla kanavilla saavutetaan erilaisia asioita. Siksi jokaiselle kanavalle onkin syytä asettaa oma tavoitteensa, olipa kyse printistä, verkkomainonnasta tai vaikuttajayhteistyöstä.

Mainokset huomataan

Vaikka mainos olisi relevantti ja oikeassa ympäristössä, sen vaikutus on pyöreä nolla, jos sitä ei huomata.

Aikakauslehdissä mainokset huomataan paremmin kuin ennen: aukeaman mainoksista jopa 76 % ja kokosivun mainoksista 66 % jää lukijoiden mieleen. Selkeät ja värikkäät mainokset sekä ihmisiä sisältävät mainokset huomataan erityisen hyvin.

Lisätietoa aikakauslehtimainonnan toimimisesta saat Aikakauslehtimainonnan tietopankista.

Aikakauslehdistä etsitään ostoideoita

Aikakauslehdillä on tärkeä rooli inspiraation antajina sekä printtinä että diginä. Mitä tänään syötäisiin? Miten piristäisin olohuoneen ilmettä?

Aikakauslehteen tartutaan usein kun tarve tietyn tuotteen ostamiseen on jo olemassa. Suomalaisista naisista jopa yli puolet etsii ideoita ruokaan ja ruuanlaittoon painetuista aikkareista ja joka neljäs aikakauslehtien verkkosivuilta.

Rakentamista tai remontoimista seuraavan 12 kuukauden aikana suunnittelevista miehistä 29 % kääntyy aikkareiden puoleen aihealueen vinkkien ja ideoiden toivossa.

Lisätietoa medioiden käytöstä ostoprosessissa 12 toimialalla saat Kansallisesta Mediatutkimuksesta

Kulutuskykyiset lukijat

Unelmointi on ensimmäinen steppi kohti ostopäätöstä, mutta jos ylimääräistä käyttörahaa ei pakollisten menojen jälkeen jää, ostotapahtumaakaan ei synny.

Hyvätuloisten osuus aikakauslehtien lukijoista on ollut kasvussa jo vuosikausia. Lukijoita, joiden talouden tulot ylittävät 75 000 € vuodessa, oli vuonna 2018 16 % (vuonna 2008 vastaava osuus oli 10 %). Varsinkin kalliimpien ja luksustuotteiden mainostajille tämä on aivan oleellinen asia.

Lähde: KMT 2008 ja 2018

Aikakauslehtiin sijoitetut mainoseurot kasvattavat myyntiä

Taloudellisilla mittareilla aikakauslehtikampanjat pärjäävät mainiosti, kun panostukset ovat tarpeeksi suuria.

Nielsen Catalina Solutions on kerännyt dataa yhdentoista vuoden aikana lähes 1400 kampanjasta ja vertaillut eri medioiden tehokkuutta. Aikakauslehtien lisäksi mukana oli televisio-, display-, video-, mobiili- ja monimediakampanjoita. Tuloksista käy ilmi, että aikakauslehtiin sijoitetut mainoseurot kasvattivat myyntiä eniten (ROAS eli return on ad spend 3,94 $).

Sitten kampanjaa suunnittelemaan! Apua ja ideoita saat alla olevista linkeistä.

VINK! Näin tehdään hyvä natiivimainos naisille

Tutkimme noin 100 natiivimainostoteutusta (kaupallisia yhteistöitä, videoita, kilpailuja, blogikumppanuuksia, testejä, podcasteja, advertoriaaleja) ja selvitimme parhaat keinot natiivimainostajalle.

» Tutustu VINK-oppaaseen 

HELP! Näin tehdään hyvä aikakauslehtimainos

Opas tehokkaan mainonnan suunnitteluun ja brändin positiointiin seitsemällä toimialalla: matkailu, kosmetiikka, autot, muoti, sisustus, hyvinvointi ja elintarvikkeet. Opas perustuu mainonnan vaikuttavuustutkimuksiin. 

» HELP! Apua mainonnan suunnitteluun

Aikakauslehtimainonnan tietopankki

Yhdistimme kuuden mediatalon mainonnan tutkimustiedon vuosilta 2016–2020 ja selvitimme toimialakohtaisesti millainen mainonta huomataan, mistä pidetään ja mikä saa kuluttajissa aikaan toimintaa. 

» Aikakauslehtimainonnan tietopankki

Aikakauslehtihetki

Millaisia tunteita ja tottumuksia lukuhetkeen liittyy ja miten se eroaa muusta mediankäytöstä? Mitä mainostajan tulisi ymmärtää lukuhetkestä, kun haluaa päästä mukaan lehden ja lukijan maailmaan ja saada aikaan toimintaa? 

» Aikakauslehtihetki-tutkimus